historiakeramiikka

Teen freelancerina tilauksesta yksityisille, jälleenmyyjille sekä museoille keraamisia replikoita tai mallinnuksia arkeologisten löytöjen perusteella. Keskeiset osaamisalueet ovat eurooppalainen kivi- ja rautakausi sekä keskiaika. Tarvittaessa mallinnan myös muita aikakausia.

HUOM! Astiani täyttävät vuoden 2006 annetun keramiikka-asetuksen vaatimukset elintarvikekeramiikalle. Tuotantoni on pienimuotoista ja en kykene taloudellisesti täyttämään vuoden 2023 uusittua keramiikka-asetusta vaadittuine monine laboratoriotestauksineen. Näin ollen en voi kutsua tuotteitani enää elintarvikekelpoisiksi ja niiden elintarvikekäyttö on ostajan omalla vastuulla.

Elintarvikekelpoisen keramiikan mukana asiakas on saanut vaatimuksenmukaisuusilmoituksen, josta löytyvät yhteystietoni. Astiat täyttävät KTM:n asetuksen 165/2006 ja EY:n asetuksen 1935/2004 asettamat vaatimukset. Astioihini käytetyt materiaalit eivät sisällä lyijyä, kromia, nikkeliä tai kadmiumia pohjautuen valmistajien antamiin analyyseihin materiaaleista sekä raaka-aineista.