Artist statement

Piela Auvinen (s. 1981) on Hattulassa Leteensuolla asuva kuvataiteilija, keraamikko (AMK) ja kulttuurialan opettaja (AmO). Hän käyttää ja tarkastelee teoksissaan savea monipuolisesti eri tekniikoilla. Keskeistä hänen työskentelyssään on kokeilu, materiaalin tutkimus, tekniikan hallinta ja usein myös leikkimielisyys.

Auvinen on empaattinen ihmismielen tarkkailija sekä kuvaaja. Hän pyrkii usein töissään mahdollistamaan koskettamisen. Auvinen on kulttuurin moniosaaja, ikuinen opiskelija, tinkimätön ja kunnianhimoinen sekä pyrkii kaikessa pidemmälle ja syvemmälle. Avoimuus, ennakkoluulottomuus, uteliaisuus sekä mielenkiinto erilaisia ilmiöitä kohtaan antaa Auviselle aiheita teoksiin. Savi taiteellisen kommunikaation ilmentymänä on kulkenut hänen mukanaan pienestä pitäen ja sen merkitys Auviselle kasvaa vuosi vuodelta.

Hänen teoksiaan on ollut mm. NÄKYMÄ 2015 – Utopia (Toijala), MAISEMA 2015 (SKjL:n teemanäyttely Pieksämäellä), Washen – Kasvu 2016 (Celle, Saksa), Särö-Sprickan-Fracture 2016 (Suomen Pohjoismaisen Taideliiton näyttely, Loviisa). Auvinen on toiminut vierailevana muotoilun asiantuntijana/arvioijana palkintorahalautakunnassa ja ansioitunut saven materiaalitutkimuksessa sekä keraamisten historiallisten rekonstruktioiden tekijänä Suomessa.

Facebook
Instagram